Modlitwa w oczekiwaniu na Ducha Świętego, cz. 1

Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.

O Panie, nachyl Twych niebios i zstąp! (Ps 144)
Pan do świątyni przybywa... (Ps 68, 18)
Jesteś pełen światła! (Ps 76, 5)
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, światłości sumień.

Wobec utrapienia biednych i jęku ubogich - mówi Pan: Teraz powstanę i dam zbawienie temu, który go pożąda. (Ps 12, 6)
Ty, Panie, każesz świecić mojej pochodni: Boże mój, oświecasz moje ciemności. (Ps 18, 29)

O najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie!

Nawiedziłeś ziemię i nawodniłeś, ubogaciłeś ją obficie. Strumień Boży wodą jest wezbrany (Ps 65)
Pan jest moim pasterzem... Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: orzeźwia moją duszę. (Ps 23, 1-3)

W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Gdy się w moim sercu mnożą niepokoje, Twoje pociechy mnie orzeźwiają. (Ps 94, 19)
Gdy chodzę wśród utrapienia, Ty zapewniasz mi życie, wbrew gniewowi mych wrogów; wyciągasz swą rękę, Twoja prawica mnie wybawia. (Ps 138, 7)

Modlitwa w oczekiwaniu na Ducha Świetego, cz. 2

Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.

Nakazy Pana słuszne - radują serce; przykazanie Pana jaśnieje i oświeca oczy (Ps 19, 9)
Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze, szukajcie zawsze Jego oblicza! (Ps 105, 4)

Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia,
Jeno cierń i nędze.

Przez słowo Pana powstały niebiosa i wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust Jego. (Ps 33, 6)
On nie wzgardził ani się nie brzydził nędzą biedaka, ani nie ukrył przed nim swojego oblicza (Ps 22, 25)

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.

Wyciągam ręce do Ciebie; moja dusza pragnie Ciebie jak zeschła ziemia. (Ps 143, 6)
Pan posłał swe słowo, aby ich uleczyć i wyrwać z zagłady ich życie. (Ps 107, 20)

Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Nie pojmują i nie rozumieją, błąkają się w ciemnościach (Ps 82, 5)
Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego: Nie zatwardzajcie serc waszych! (Ps 95, 7-8)

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym
Siedmiorakie dary.

Pan hojnie darzy łaską i chwałą, nie odmawia dobrodziejstw postępującym nienagannie (Ps 84, 12)
Chcę śpiewać Panu, który obdarzył mnie dobrem. (Ps 13, 6)

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego! (Ps 51, 12)
Pan sam obdarzy szczęściem a nasza ziemia wyda swój owoc (Ps 85, 13)

Amen! Alleluja!
Abyśmy wielbili święte imię Twoje i dumni byli z Twej chwały... A cały lud niech powie: Amen! Alleluja! (Ps 106, 47-48)

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny

Ps 118 - Oktawa Wielkanocy, B
Uderzono mnie i pchnięto, bym upadł, * lecz Pan mnie podtrzymał.
Pan moją mocą i pieśnią, * On stał się moim Zbawcą.

"Uderzono mnie i pchnięto, bym upadł, lecz Pan mnie podtrzymał"
Tajmnica Miłosierdzia objawia się w konkretnych ludzkich historiach. Kiedy doświadczamy własnej słabości, ograniczoności, kiedy nie możemy poradzić sobie z jakąś sytuacją i się obronić - wołamy do Pana i On Sam nas podtrzymuje!