Ciebie będę, Boże prawy, całym sercem wyznawał

Ps 9
Przekład Jana Kochanowskiego
Ciebie będę, Boże prawy, + Całym sercem wyznawał,
Twoje wszystki dziwne sprawy + Będę światu podawał.
Będę wesół w Twej obronie, + Będę wszechnaświętszemu
Przy łagodnej śpiewał stronie + Imieniowi Twojemu.
Nieprzyjaciel mój strwożony + Podał tył nieuczciwy
I padł strachem ogarniony + Widząc Twój wzrok straszliwy.
Ty litujesz krzywdy mojej, + Tyś k'woli niewinności
Zasiadł na stolicy swojej, + Sędzia sprawiedliwości!
Przepadli ziemię przeklęci + Na Twe słowa fukliwe;
Wytarłeś z ludzkiej pamięci + Ich imiona chłubliwe.
Zły człowiecze, spustoszyłeś + Pola nieprzerodzone;
Zwojowałeś, wywróciłeś + Miasta pięknie sadzone.
Ich pamięć pospołu z nimi + Na wieki zaginęła,
Ale Pańska moc wiecznymi + Czasy będzie słynęła.
On stolicę swą narządził, + On ludzkie nieprawości
I wszytek świat będzie sądził + Podług sprawiedliwości.
On jest ucieczka ubogich, + On dodaje ratunku
Położonym w krzywdach srogich + I w żałosnym frasunku.
Wszyscy, którzy Go poznali, + Jemu niechaj ufają;
Nigdy się nie oszukali, + Którzy w Nim ufność mają.
Mieszkającemu śpiewajcie + Na wysokim Syjonie;
Jego moc opowiadajcie + Narodom w każdej stronie!
Pomścił się Pan sprawiedliwy + Krwie niewinnej rozlania;
Usłyszał płacz żałobliwy + I ubogich wołania.
Użyj nade mną litości, + Boże nieogarniony,
Patrz, w jakiej niebezpleczności + Jestem dziś położony l
Chciej mię z rąk srogich wybawić + Śmierci nieubłaganej,
Abych Twe sprawy mógł sławić + W cerkwi Twojej wybranej.
Jam smutny tak lamentował, + A Tyś usłyszał w niebie;
Teraz się będę radował + Mając obrońcę z Ciebie.
W tym się dole potopili, + Który sami kopali;
W tym się sidle połowili, + Które sami stawiali.
Nie darmo Bóg sprawiedliwy + Po wszytki wieki słynie;
Uplótł się człowiek zdradliwy + W swoich rąk własnych czynie.
Upad wisi nad grzesznymi, + Upad nieuchroniony,
Nad narody przeklętymi, + Kędy Bóg zapomniony.
Nie na wieki Pan przebaczy + Upadłego człowieka;
Ich nadzieja (tak Pan raczy) + Ważna będzie do wieka.
Powstań, wieczny nasz Obrońca, + Nie daj się zmocnić złemu;
Twój sąd niech będzie do końca + Światu jawny wszytkiemu,
Ogarni strachem pogany, + Niech się ludźmi być znają;
Którzy dziś mogą być pany, + Jutro z chudym zrównają!

No comments:

Post a Comment