Psalmy w Biblii

Biblia zawiera 150 Psalmów, które pogrupowane są w 5-ciu Księgach.

Księga I: Ps 1-41. Po wstępie, który stanowią Psalmy 1 i 2, kolejne Psalmy to modlitwy króla Dawida, które zanosił do Pana w różnych sytuacjach życia, np.: 3 - gdy uciekał przed synem swoim Absalomem, 18 - pieśń dziękczynna za wybawienie z mocy nieprzyjaciół, 34 - gdy odszedł, wygnany przez Abimeleka.

Księga II: Ps 42-72. Część pierwsza Księgi (Psalmy 42, 44 - 49) jest autorstwa Synów Koracha, muzyków służących przy świątyni. Niektóre z utworów sławią świątynię, lub były wykonywane podczas służby w świątyni. Psalm 50 jest przypisany Asafowi, 72 jest autorstwa Salomona. Kolejne Psalmy w tytule odnoszą się do Dawida - jak wyżej, ich powstanie przypisane jest okolicznościom życia króla.

Księga III: Ps 73-89. Wiekszość Psalmów tej księgi (Ps 73 - 83) została ułożona przez Asafa. Znalazło się tu też kilka Psalmów Synów Koracha, Dawida i Etana (Ps 89)

Księga IV: Ps 90-106. Psalm 90 jest modlitwą Mojżesza, 101 i 103 odwołuje się do imienia Dawida. Pozostałe nie wymieniają autorów.

Księga V: Ps 107-145. Ostatnia Księga zbiera zbiory Psalmów śpiewanych / recytowanych w różnych okolicznościach:
  • Psalmy 113 - 118, tzw. Hallel - zbiór hymnów pochwalnych na czas świąt
  • Psalmy 120 - 134 to grupa 14 pieśni stopni, śpiewanych przy wstępowaniu do świątyni - można powiedzieć "Śpiewniczek Pielgrzyma"
  • Psalmy 145 - 150 były recytowane podczas codziennych modlitw porannych

No comments:

Post a Comment