Asaf

„Za dni Dawida był Asaf jako pierwszy był kierownikiem śpiewaków oraz pieśni pochwalnych i pieśni dziękczynnych dla Boga” – podaje Księga Nehemiasza (Neh 12, 46).
Zgodnie z rodowodem zapisanym w 1 Księdze Kronik Asaf należał do rodu Lewitów: „Asaf, syn Berekiasza, syna Szimei, syna Mikaela, syna Baasejasza, syna Malkiasza, syna Etniego, syna Zeracha, syna Adajasza, syna Etana, syna Zimmy, syna Szimejego, syna Jachata, syna Gerszoma, syna Lewiego. (1 Krn 6, 24-28). Lewitów obdarzonych talentem muzycznym „ustanowił Dawid dla prowadzenia śpiewu w domu Bożym. Stawali zaś zgodnie z ustalonym porządkiem ich służby. Ci więc stawali wraz z synami swoimi: Heman, śpiewak, i brat jego, Asaf, stali po jego prawej stronie. Synowie Merariego, ich bracia, stawali po lewej stronie” (1 Krn 6, 16 – 33).
Kiedy Dawid zbudował pałac w Jerozolimie, przeniósł tam Arkę Pana, którą wcześniej pozostawił w domu Obed-Edoma. Uroczyste przeniesienie ubogacone było, z polecenia Dawida, muzyką i śpiewem. „Śpiewacy: Heman, Asaf i Etan grali donośnie na cymbałach z brązu” (por. 1 Krn 15, 19)
Po uroczystym przeniesieniu Arki, „Dawid ustanowił przed Arką Pańską niektórych lewitów z obsługi, aby sławili, dzięki czynili i wychwalali Pana, Boga Izraelowego: Asafa - przełożonym, Zachariasza - jego zastępcą. Owego dnia postanowił Dawid, aby tak wielbiono Pana za pośrednictwem Asafa i jego braci: Dzięki czyńcie Panu, wzywajcie Jego imienia, głoście dzieła Jego wśród narodów! Śpiewajcie Mu, grajcie Mu psalmy. (1 Krn 16, 2 - 9)

Słowa pieśni ułożonych przez Asafa były używane jako modlitwy „Król Ezechiasz i naczelnicy rozkazali lewitom wysławiać Pana słowami Dawida i "Widzącego" Asafa. Oni zaś wysławiali aż do radosnego uniesienia, padali na kolana i oddawali pokłon. (2 Krn 29, 30). Potomkowie Asafa pozostawali wierni służbie świątyni. Księga Nehemiasza wymienia dwóch spośród nich: Mattaniasza i Uzzę: „Dalej był Mattaniasz - syn Miki, syna Zabdiego, syna Asafa, dyrygent hymnu, na modlitwie intonował pieśń dziękczynną” (Neh 11, 17) „Zwierzchnikiem lewitów w Jerozolimie był Uzzi - syn Baniego, syna Chaszabiasza, syna Mattaniasza, syna Miki; należał on do synów Asafa, którzy śpiewali podczas służby w domu Bożym (Neh 11, 22)

No comments:

Post a Comment