Autorzy

Jak o każdej Księdze Pisma świętego można powiedzieć, że Księga Psalmów ma dwóch Autorów, są nimi Bóg i człowiek. Najkrócej: Bóg daje natchnienie, a człowiek zapisuje polecone mu treści, ubierając w sobie znane i dostępne słowa. Wśród ludzkich Autorów Psalmów Biblia wymienia Dawida, Asafa i synów Koracha. Pojedyncze utwory przypisane są Mojżeszowi, Salomonowi i Etanowi. Poniżej zamieszczono linki do krótkich notek o Autorach Psalmów. Wszystko, co tu o nich jest zamieszczone, pochodzi z Pisma świętego.

Dawid     Asaf     Synowie Koracha


Poznając Psalmy i modląc się nimi warto pamiętać o możliwościach instrumentalnych epoki, w której Psalmy powstały. Poniżej wypisano te instrumenty, które zostały wymienione w Księdze Psalmów.

No comments:

Post a Comment