Instrumenty Muzyczne w Psalmach

Najwspanialszą muzyką jest ta, która płynie z naszych serc. Tę właśnie harmonię Bóg pragnie słyszeć w naszej liturgii...
bł. Jan Paweł II

Tak Dawid, jak i cały dom Izraela tańczyli przed Panem z całej siły przy dźwiękach pieśni i gry na cytrachharfach, bębnach, grzechotkach i cymbałach. (2 Sm 6, 5)
Tak cały Izrael prowadził Arkę Przymierza Pańskiego wśród radosnych okrzyków, grania na trąbach, cymbałachharfach i cytrach. (1 Krn 15, 28)
Sławcie Pana na cytrze, śpiewajcie Mu przy harfie o dziesięciu strunach. (Ps 33,2)
Psalterium
Serce moje jest mocne, Boże, mocne serce moje; zaśpiewam i zagram. Zbudź się, duszo moja, zbudź, harfo i cytro! (Ps 57, 8-9)
Zacznijcie śpiew i w bęben uderzcie, w harfę słodko dźwięczącą i liręDmijcie w róg na nowiu, podczas pełni, w nasz dzień uroczysty! (Ps 81, 3-4)
Chwalcie [Boga] dźwiękiem rogu, chwalcie Go na harfie i cytrzeChwalcie Go bębnem i tańcem, chwalcie Go na strunach i flecieChwalcie Go na cymbałach dźwięcznych, chwalcie Go na cymbałach brzęczących. (Ps 150, 3-5)

No comments:

Post a Comment