Przekłady

W ciągu wieków wielokrotnie dokonywano przekładu Księgi Psalmów na język Polski. Oczywiście Księga Psalmów była tłumaczona jako częśc Starego Testamentu. Chętnie także drukowano (wcześniej przepisywano) samą Księgę Psalmów. Tytuły najstarszych zbiorów:
  • Psałterz Krakowski 
  • Psałterz Floriański (Królowej Jadwigi, XIV wiek)
  • Psałterz Puławski (XV wiek)
  • Śpiewnik Ks. Franciszka Głodkiewicza (XIX wiek)
Psalmy były i są insporacją dla poetów. Autorzy znanych polskich przekładów poetyckich: Mikołaj Rej (1505 - 1569)Jan Kochanowski (1530 - 1584), Franciszek Karpiński (1741 - 1825), Leopold Staff (1878 - 1957), Roman Brandstaetter (1906 - 1981), Czesław Miłosz (1911 - 2004)

Niedawno ukazał się też współczesny, dynamiczny przekład Psalmów (zobacz tu)

No comments:

Post a Comment