Tygodnie Brewiarza

Modlitwa brewiarzowa ma swój czterotygodniowy rytm. Psalmy są podzielone na 4 tygodnie psałterza w następujący sposób:

tydzień
GODZINA CZYTAŃ
JUTRZNIA
MODLITWA w ciągu DNIA
NIESZPORY
I
1 ps
2 ps
3 ps
1 ps
3 ps
1 ps
2 ps
3 ps
1 ps
2 ps
ndz
1
2
3
63
149
118
110
114
pon
6
9
5
29
19
7
11
15
wt
10
12
24
33
119 (I)
13
14
20
21
śr
18
36
47
119 (II)
17
27
czw
18
57
48
119 (III)
25
30
32
pt
35
51
100
119 (IV)
26
28
41
46
so
131
132
119
117
119 (V)
34
119
16
II
1 ps
2 ps
3 ps
1 ps
3 ps
1 ps
2 ps
3 ps
1 ps
2 ps
ndz
104
118
150
23
76
110
115
pon
31
42
19
119 (VI)
40
45
wt
37
43
65
119 (VII)
53
54
49
śr
39
52
77
97
119 (VIII)
55
62
67
czw
44
80
81
119 (IX)
56
57
72
pt
38
51
147
119 (X)
59
60
116
121
so
136
92
8
119 (XI)
61
64
113
116
III
1 ps
2 ps
3 ps
1 ps
3 ps
1 ps
2 ps
3 ps
1 ps
2 ps
ndz
145
93
148
118
110
111
pon
50
84
96
119 (XII)
71
123
124
wt
68
85
67
119 (XIII)
74
125
131
śr
89
86
98
119 (XIV)
70
75
126
127
czw
89
90
87
99
119 (XV)
79
80
132
pt
69
51
100
22
135
so
107
119
117
119 (XVI)
34
122
130
IV
1 ps
2 ps
3 ps
1 ps
3 ps
1 ps
2 ps
3 ps
1 ps
2 ps
ndz
24
66
118
150
23
76
110
112
pon
73
90
135
119 (XVII)
82
120
136
wt
102
101
144
119 (XVIII) 
88
137
138
śr
103
108
146
119 (XIX)
94
139
czw
44
143
147
119 (XX)
128
129
144
pt
55
51
147
 119 (XXI)
133
140
145
so
50
92
8
119 (XXII)    
45
141
142

Kolory użyte w tabeli rozróżniają Psalmy ze zględu na ich podział na 5 Ksiąg Psalmów w BibliiKsięga I: Ps 1-41, Księga II: Ps 42-72, Księga III: Ps 73-89, Księga IV: Ps 90-106, Księga V: Ps 107-150.
Analizując powyższą tabelę można łatwo rozpoznać:

  1. obecność Psalmów Księgi I w 1-szym tygodniu Brewiarza, obecność Psalmów Księgi II w 2-gim tygodniu Brewiarza, większość Psalmów Księgi III znajduje się w 3-cim tygodniu Brewiarza, Psalmy Księgi IV przeważają w modlitwach porannych, a Księgi V - w wieczornych 3-go i 4-go tygodnia Brewiarza. 
  2. Zbiór Psalmów 145 – 150, zgodnie z tradycją sięgającą czasów Starego Testamentu, został umieszczony w Jutrzni.
  3. Psalmy świątecznego Hallelu odmawiamy w sobotę i w niedzielę. 
  4. Większość tzw. „Psalmów Stopni” znajduje się w Nieszporach 3-go tygodnia, co nadaje tym dniom szczególny charakter, przypominając nam o naszej kondycji Kościoła Pielgrzymującego. 
  5. Modlitwa w Ciągu Dnia wiedzie nas poprzez kolejne strofy Psalmu 119, który wychwala Prawo Pańskie. 
  6. Niektóre Psalmy powtarzają się: Ps 51 (pokutny) w każdy piątek w Jutrzni, Psalm 110 (królewski) w każdą niedzielę w Nieszporach; żółte tło wyróżnia Pslamy powtarzające się w 1-szy i 3-cim tygodniu Brewiarza, niebieskie - w 2-gim i 4-tym.

***
Obok (w prawej kolumnie) podane są strony, gdzie można znaleźć pełny tekst psałterza. Nasze rozważania do Psalmów można łatwo znaleźć posługując się numerami Psalmów zebranymi po lewej stronie tego tekstu. 
W modlitwie Jutrzni między psalmami podanymi w tabeli odmawia się pieśń ze Starego Testamentu, w Nieszporach po obu Psalmach następuje pieśń z Nowego Testamentu. 
Układ Pieśni w Brewiarzu - zob. tutaj

No comments:

Post a Comment