Modlitwa Psalmami

Kiedy chcemy mówić o modlitwie Psalmami, najpierw musimy zdefiniować, czym jest modlitwa. Najprościej można powiedzieć, że jest to rozmowa z Bogiem. Trzeba koniecznie dodać, że jest to rozmowa z Bogiem, od którego bierze początek każde stworzenie, z Bogiem, o którym wiem, któremu wierzę i ufam, że kocha mnie miłością bezgraniczną. To jest bardzo ważne stwierdzenie!Skoro modlitwa jest rozmową, to pójdźmy dalej w naszych rozważaniach: co to jest w takim razie rozmowa? Otóż trzeba zauważyć, że rozmowa nie powstaje wówczas, gdy jakieś osoby mówią do siebie nawzajem. Rozmowa właściwie polega na tym, że ludzie chcą się wzajemnie słuchać. Zauważmy sami, że bez tego elementu nie ma mowy o rozmowie, gdyż będzie to tylko monolog dwóch osób.
Rozmowa daje nam poczucie akceptacji ze strony tego, kto słucha; kształtuje osobiste życie duchowe, ucząc odpowiedzialności za słowo wypowiedziane i usłyszane; jest łącznikiem do porozumiewania się i okazywania sobie wzajemnie dowodów życzliwości i poczucia godności siebie i drugiej osoby.
Wróćmy do zagadnienia modlitwy. Bóg swoją łaską udziela człowiekowi możliwość rozmowy ze Sobą. Pierwsza inicjatywa zawsze należy do Boga. To Jego łaska uprzedza naszą wolę i decyzję pragnienia poznania Boga, kontaktu z Nim. To Bóg uzdalnia nasze serce, że staje się otwarte na Niego. On daje tę łaskę, ale my musimy ją podjąć, gdyż Bóg nie łamie naszej wolnej woli, ale zaprasza nas do zażyłości z Nim.Bóg mówi do nas przez Słowa Pisma (BIBLIA), przez Sakramenty, przez drugiego człowieka, przez wydarzenia w ciągu dnia, w całej historii mojego życia. Jest to nieustanny dialog. Bóg mówi do nas z miłością. 
Jak słuchamy i jak odpowiadamy? Trzeba przyznać, że jest różnie, bo też różnie wygląda nasze życie. Jedno jest pewne – Bóg zaprasza nas do rozmowy z Sobą. Otwórzmy się na Jego Obecność.
Jednak, aby to nastąpiło z naszej strony muszą zajść pewne zmiany. Co trzeba zrobić? Jezus mówi: „Jeśli kto chce pójść za Mną niech się zaprze samego siebie”. To znaczy niech się odwróci od : ……… (tu wymieniamy sami, od czego muszę się osobiście odwrócić, aby zbliżyć się do Boga). Trzeba się oczyścić. Jest to codzienna, prosta praca – praca moralna, duchowa. To jest też dialog.
Jak odmawiać Psalmy? Przy odmawianiu Psalmów należy przede wszystkim zwracać uwagę na ich sens dosłowny (z uwzględnieniem sensu pełniejszego), czyli iść za właściwą myślą tekstu. Trafnie to wyjaśnia św. Augustyn: 
„Jeżeli Psalm prosi, proście i wy; jeśli płacze, płaczcie i wy; jeżeli się raduje, radujcie się i wy; jeśli budzi nadzieję, ożywiajcie się nią; jeśli wyraża boleść, przejmijcie się nią”.
Dla przykładu spróbujemy rozważyć dwa Psalmy: 16 (tutaj) i 119 (tutaj)
Siostra K., na podstawie: 
Liturgia Godzin z Janem Pawłem II i Benedyktem XVI”, 
Wydawnictwo BIBLIS, Tarnów 2007

No comments:

Post a Comment