Pan Bóg Zastępów, On jest Królem chwały

Ps 24 (23), Święto Ofiarowania Pańskiego 2 II
Bramy, podnieście swe szczyty, unieście się, odwieczne podwoje, 
aby mógł wkroczyć Król chwały.

W Kościele pierwszych wieków dla Święta Ofiarowania Pańskiego używano greckiego terminu Hypapante – Spotkanie. Wskazuje on na spotkanie Jezusa z Symeonemi Anną. Niektórzy dostrzegają w tej nazwie pierwsze spotkanie Jezusa z Jerozolimą i świątynią, co zapowiadało Jego spotkanie z Kościołem. Przybycie Pana do świątyni oznacza Jego wejście do Kościoła i do duszy każdego wiernego, która jest świątynią duchową. Pan przepowiedział to wejście przezproroka Malachiasza: 
Oto Ja wyślę przed tobą anioła mego..., a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie (Ml 3, 1-4). 

No comments:

Post a Comment