O nadziei

Ps 26, 1: Nie byłem chwiejny, pokładając nadzieję w Panu.
Ps 39, 8: W czym mam pokładać nadzieję, o Panie? W Tobie jest moja nadzieja.
Ps 62, 6: Spocznij jedynie w Bogu, duszo moja, bo od Niego pochodzi moja nadzieja.
Ps 143, 8: Spraw, bym rychło doznał Twojej łaski, bo w Tobie pokładam nadzieję.

No comments:

Post a Comment