Głupi mówi w sercu swoim: Nie masz Boga, przecz się boim?

Psalm 14
Przekład Jana Kochanowskiego

Głupi mówi w sercu swoim: + „Nie masz Boga, przecz się boim?”
W tymże cnota zgasła błędzie + A nierządu pełno wszędzie.
Pan z niebieskich wysokości + Pojźrzał na ziemskie niskości:
Był li by gdzie rozum cały + Albo kto na Boga dbały.
Nie mógł ujźrzec i jednego, + Tak się wszyscy jęli złego;
Wszyscy Boga zapomnieli, + Dosyć by się sprzysiąc mieli.
Tedy się już nie uznają, + Którzy w złościach rozkosz mają,
Którzy brzuchy swe niemierne + Tuczą jedząc ludzi wierne?
Nigdy nie wzywali Boga, + Przeto przyjdzie na nie trwoga,
Gdy ujźrzą oczyma swymi, + Że Pan trzyma za dobrymi.
W śmiech to sobie obracali, + Gdy smutni Boga wzywali;
Ale Pan każdego broni, + Kto się pod cień Jego skłoni.
Gdzie to ta pożądna zorza + Wyniknęła rychło z morza,

Gdy też nas z ciężkiej niewoli + Pan nasz i Bóg nasz wyzwoli!

No comments:

Post a Comment