Nieście chwałę, mocarze, Panu mocniejszemu

Psalm 29
według Jana Kochanowskiego
Nieście chwałę, mocarze, Panu mocniejszemu,
Nieście chwałę, królowie, Królowi więtszemu;
Jego ze wszech naświętsze imię wyznawajcie,
Jemu w kościele świętym Jego się kłaniajcie!
     Głos Pański deszcze leje, głos Pański grom srogi
     I okrutne pobudza na powietrzu trwogi;
     Pan na morzu podnosi straszne nawałności,
     Głos Pański wielkiej władze i wielkiej możności.
Głos Pański cedry łamie i dęby przewraca
A wielkimi górami tak snadnie obraca,
Jako więc to tam, to sam jednorożcowymi
Wesoła młodość miece cielęty pustymi.
     Na głos Pański z obłoków ognie wyskakują,
     Pustynie drżą arabskie, łanie dzieci trują,
     Lasy padną; wielmożność Jego znaczna wszędzie
     I, dokąd świata, zawżdy wyznawana będzie.
Pan na swym tronie siedział, gdy potop świat psował,
Pan na swym tronie będzie na wieki królował.
Tenże serce i siłę ludu swemu daje

I ziemi błogosławi na jej urodzaje.

No comments:

Post a Comment