K tobie, Gospodnie, wołać będę, Boże moj, nie milczy ode mnie

Psalm 28
(Psałterz Puławski 27)
Ten psalm powiada, iże Krystus wspomożon był od ojca, kiedy podług człowiectwa kwtło ciało z grobu wstając. Tymi słowy jego wielbić mamy, bo nas tako zbawił.
K tobie, Gospodnie, wołać będę, Boże moj, nie milczy ode mnie; by niegdy nie milczał ode mnie i przypodoban będę zstępującym w otchłań.
Wysłuchaj, Gospodnie, głos prośby mojej, gdy ciebie proszę, gdy wzdzigaję ręce moje ku kościołowi świętemu twemu.

By nie jednako mie dał z grzeszniki a z czyniącymi złość nie zgubiaj mie,
jiż to mołwią pokoj z swymi bliźnimi, ale źle w siercach jich.
Daj jim podług jich skutkow i podług jich lichoty nalezienia.
Podług skutkow ręku jich daj jim, wroć odpłacenie jich jim.
Bo nie urozumieli skutkow bożych i we skutki ręku jich skazisz je a nie usiedlisz jich.
Pochwalon bądź Gospodzin, bo usłyszał jest głos prośby twojej.
Gospodzin pomocnik moj i odjimca moj a weń pwało sierce moje i upomożon jeśm.
I zakwitło ciało moje i z wolej mojej spowiedać sie będę jemu.
Gospodzin moc luda swego i pomocnik zbawienia pomazańca swego jest.
Zbawion uczyń lud twoj, Gospodnie, i pożegnaj dziedzinę twoję, i opiekaj sie jimi, i powyszy je aż na wieki.

No comments:

Post a Comment