Wszystcy ludzie kleszczycie rękama, śpiewajcie Bogu w głosie wiesiela

Psalm 47
(Psałterz Floriański XLVI)
Wszystcy ludzie kleszczycie rękama, śpiewajcie Bogu w głosie wiesiela!
Bo Gospodzin wysoki, groźny, krol wieliki nade wszą ziemią.
Podał jest lud pod nas a pogany pod nogi nasze.
Wybrał jest nam dziedzinę swoję, cudność Jakob, jąż miłował.

Wstąpił jest Bog w pieniu a Gospodzin w głosie trąby.
Śpiewajcie Bogowi naszemu, śpiewajcie, śpiewajcie krolowi naszemu, śpiewajcie,
bo krol wszej ziemie Bog, śpiewajcie mądrze!
Krolewał Bog nad ludem, Bog siedzi na stolcu świętem swojem.
Książęta ludzi sebrali są sie z Bogiem Abraham, bo bogowie mocni ziemie wielmi są sie wznieśli.


No comments:

Post a Comment