Mocą imienia swego i swej wszechmocności

Psalm 54
Przekład Jana Kochanowskiego
Mocą imienia swego i swej wszechmocności
Wybaw' mię, sługę Twego, z mych niebezpieczności!
Usłysz modlitwy moje, Boże niezmierzony,
A przyjmi w uszy swoje głos mój utrapiony!
Bo się na mię zwaśnili ludzie zazdrościwi,
By mię gardła zbawili, na to samo chciwi.
Na Boga nic nie dbają, lecz mię Ten ratuje
I tych, co mnie sprzyjają, łaską opatruje.
Obróć wszytko złe na nie; w też, co na mię doły
Kopali, wpraw', o Panie, me nieprzyjacioły,
A ja Tobie chętliwie niech ofiarę dawam
I dokąd człowiek żywie, imię Twe wyznawam,
Imię wzywania godne, imię świętobliwe,
Imię dobrym łagodne, ale złym straszliwe.
Tyś mię z moich trudności, Panie, wyswobodził
I upadem zazdrości oko me ochłodził.

No comments:

Post a Comment