Głupi mówi w sercu swoim: Nie masz Boga, przecz się boim?

Psalm 53
Przekład Jana Kochanowskiego
Głupi mówi w sercu swoim: + "Nie masz Boga, przecz się boim?"
W tymże cnota zgasła błędzie, + A nierządu pełno wszędzie.
Pan z niebieskich wysokości + Pojźrzał na ziemskie niskości:
Był li by gdzie rozum cały + Albo kto na Boga dbały.
Nie mógł ujźrzeć i jednego, + Tak się wszyscy jęli złego;
Wszyscy Boga zapomnieli, + Dosyć by się sprzysiąc mieli.
Tedy się już nie uznają, + Którzy w złościach rozkosz mają,
Którzy brzuchy swe niezmierne + Tuczą jedząc ludzi wierne?
Nigdy nie wzywali Boga, + Przeto przyjdzie na nie trwoga:
Choć nie będzie nic strasznego, + Będą się bać cienia swego.
Pan niebieskich wysokości + Zetrze ich przeklęte kości;
Będą wstydem ogarnieni, + Bo u Pana są wzgardzeni.
Gdzież to ta pożądna zorza + Wyniknęła rychło z morza,
Gdy też nas z ciężkiej niewoli + Pan nasz i Bóg nasz wyzwoli!

No comments:

Post a Comment