Rzkł jest głupi na swojem siercu: Nie Boga

Psalm 53
(LII w Psałterzu Floriańskim)
Rzkł jest głupi na swojem siercu: Nie Boga.
Skazili są sie i nieludzszczy sczynili są sie w lichotach swojich; nie, jenże by uczynił dobre.
Bog s nieba weźrzał jest na syny ludzskie, by widział, jestli rozumny albo szukający Boga.

Wszystcy odchylili są sie, pospołu nieużyteczni uczynili sie są a nie jest, jenże by uczynił dobre, nie jest aż do jednego.
Wszako wzwiedzą wszytcy, jiż czyni lichotę, jiż żrą lud moj jako karmią chlebową?
Boga są nie wezwali, tu są drżeli bojaźnią, gdzież nie było bojaźni.
Bo Bog rozsypa kości jich, jiż ludu lubi są, osromoceni będą, bo Bog wzgardzał jimi.
Kto da z Syjon zbawienie Israhel? Gdy obroci Bog jęcstwo luda swego, radować sie będzie Jakob i wiesielić sie będzie Israhel.

No comments:

Post a Comment