Boże wiecznej mocy, Twej żądam pomocy

Psalm 70
Przekład Jana Kochanowskiego
Boże wiecznej mocy,
Twej żądam pomocy;
Chciej się pospieszyć ku ratunku memu,
Nie daj mię w ręce człowiekowi złemu!

Zamieszaj ich rady,
Odkryj fałsz i zdrady;
Niechaj się wstydzą, niech nazad pirzchają,
Którzy niewinnej dusze mej szukają.
A ludzie cnotliwi,
Ludzie sprawiedliwi
Niech się weselą, niechaj naświętszemu
Uczciwość czynią imieniowi Twemu.
Panie, z każdej strony
Jestem utrąpiony;
Ale Ty nie daj niszczyć mię do końca,

A nie odkładaj, wieczny mój obrońca!

No comments:

Post a Comment