Pan między wszytkimi miasty żydowskimi

Psalm 87
Przekład Jana Kochanowskiego
Pan między wszytkimi + Miasty żydowskimi
Piękne syjońskie umiłował brony,
Ich grunt na górach świętych założony.
Pańskie mury dawne, + Imię wasze sławne!
"I Egipt - mówi Pan - i Babilonę
Jeszcze ja między swoimi wspomionę."
Oto Palestyna + I tyrska kraina,
I Murzynowie słońcem przypaleni
Przyznawać będą, że tu są zrodzeni.
Jako świat jest wielki, + Człowiek na nim wszelki
Syjończykiem się będzie rad mianował;
To miasto Bóg sam nawysszy budował.
Nie uczyni temu + Nikt dosyć; samemu
Przyjdzie narody Panu porachować,
Którzy się będą z Syjonu mianować.
Wszyscy poetowie, + Wszyscy muzykowie
Sławić Cię będą; jest li w głowie mojej

Też co takiego, wszytko ku czci Twojej.

No comments:

Post a Comment