Chwalcie Pana z Jego świątobliwości

Psalm 150
przekład Jana Kochanowskiego
Chwalcie Pana z Jego świątobliwości,
Chwalcie Pana z Jego wielkiej możności,
Chwalcie z mocy, chwalcie Go
Z dziwnej wielkości Jego!
         Chwalcie Pana ogromnymi trąbami,
         Chwalcie Pana przyjemnymi lutniami, 
         Chwalcie bębny, chwalcie Go
         Kołem tańca pięknego!
Chwalcie Pana i harfą, i regały,
Chwalcie Pana wesołymi cymbały!
Wszelka rzecz, która żywię,

Wyznaj Pana chętliwie!

No comments:

Post a Comment