Szczęśliwy! który nie postał w radzie, gdzie się schadzają grzesznicy

PSALM 1 
w tłumaczeniu Franciszka Karpińskiego
Ten Psalm u Żydów w liczbie Psalmów nie znayduje się, ale jest tylko niby przedmową do Psalmów, złożoną od tych, którzy je zebrali; na pochwałę Dawida, albo może od samego Dawida na pochwałę jakiegoś sprawiedliwego napisany.
Szczęśliwy! który nie postał w radzie, + Gdzie się schadzają grzesznicy,
Ni na ich drodze nogi swéy kładzie, + Ni siędzie na ich stolicy.
Ale to jego pierwsze staranie,+ żeby mógł żyć bez zmazy;
Czy świeci słońce, czy noc nastanie, + Pańskie rozmyśla nakazy.
Taki, podobny drzewu nad rzeką, + Co daje owoc w swym czasie.
I liście jego nigdy nie ścieką, + I co rozpocznie, uda się.
O nie tak, nie tak z niezbożnymi będzie,+ le jak z prochy podłemi,
Które lada wiatr roznosi wszędzie, + Odrywając je od ziemi.
Bo zły z dobremi na sąd nie stanie,+ Nie stanie wśrzód ich gromady.
Drogi twych wiernych sam strzeżesz, Panie, + A grzesznych zatrzesz i ślady.

"Dzieła Franciszka Karpińskiego" Warszawa 1830

No comments:

Post a Comment