Szczęśliwy, który złych nie słucha rady

Psalm 1
Śpiewnik ks. Franciszka X. Głodkiewicza
Szczęśliwy, który złych nie słucha rady,
Ani nie wchodzi do ich zborów zdrady;
Ale którego szczere jest staranie,
We wszystkiem pełnić Pańskie przykazanie.
A jak to drzewo wilgocią zdarzone,
Ma piękny owoc i liście zielone,
Tak bogobojny przy Pańskim zakonie,
Cokolwiek pocznie, Pan przy jego stronie.
Ale bezbożny podobien do plewy,
Co ją wiatr swemi rozprasza powiewy.
Taki przyjaźni ludzkiej nie posiądzie,
Taki przepadnie w sprawiedliwym sądzie.
Pan błogosławi sprawiedliwych rady,
Ale bezbożnych zatraci i ślady.

No comments:

Post a Comment