Ciebie ja chwalić będę, Ciebie przed możnymi wyznam tyrany ziemskimi

Psalm 138
Przekład Jana Kochanowskiego
Ciebie ja chwalić będę, Ciebie przed możnymi + Wyznam tyrany ziemskimi;
W Twym kościele chwalebne imię Twe wspomion, + A to więc prze dobroć one
I prze wrodzoną, Boże wieczny, prawdę Twoje, + Bo Ty obietnicę swoje
Skutkiem zawżdy przedsiężesz; Tyś mnie, słudze swemu, + Nieszczęściem utrapionemu,
Łaskawe ucho podał i przywrócił siły, + Które prawie zgasły były.
Ciebie, jako szerokie ziemskie są granice, + Twoje słysząc obietnice
Wszyscy królowie będą swoim Bogiem zwali + I sprawy Twe wychwalali
Sławą Twoją ujęci, bo Ty nad wszytkimi + Koły siedząc niebieskimi
Na niskość przedsię patrzysz i to, co wysoko, + Z daleka zna Twoje oko.
Niechaj na mię przygoda, jaka chce, przypadnie, + Ty mnie poratujesz snadnie;
Ty gniew nieprzyjaciół mych pięścią swą okrócisz, + A mnie wolną myśl przywrócisz;
Ty do skutku masz przywieść przedsięwzięcie moje; + Panie, miłosierdzie Twoje
Wieki przetrwa, niechaj się wniwecz nie obraca + Twojej świętej ręki praca.

No comments:

Post a Comment