Teraz, o wierni Pańscy służebnicy

Psalm 134
Przekład: Jan Kochanowski 
Teraz, o wierni Pańscy służebnicy, + Którzy trzymacie straż w Jego bożnicy,
Teraz, jako to noc milczy, wiecznemu + Chwałę oddajcie winną Bogu swemu!
         Ręce ku Jego mieszkaniu ściągajcie, + A winną chwalę Jemu oddawajcie,
         A Pan wam także będzie błogosławił, + Ten, który niebo i ziemię postawił.

No comments:

Post a Comment