Będę wyznawał, Panie, ze wszystkiego serca mego

Psalm IX.
Przekład Ks. Jakóba Wujka
Mówi tu Prorok o mocy sądu ostatecznego, i o Antychryście.

Będę wyznawał, Panie, ze wszystkiego serca mego: będę opowiadał wszystkie dziwy twoje.
Rozweselę się i rozraduję się w tobie: będę śpiewał imieniowi twemu, Najwyższy.
Gdy nieprzyjaciel mój obróci się nawstecz: osłabieją i poginą przed oblicznością twoją.
Boś uczynił sąd mój i sprawę moję: zasiadłeś na stolicy, który sądzisz sprawiedliwość.
Zgromiłeś narody, i zginął niezbożny: wygładziłeś imię ich na wieki, i na wieki wieków.
Nieprzyjacielskie miecze ustały nakoniec: i zburzyłeś ich miasta: zginęła z trzaskiem pamiątka ich.
A Pan trwa na wieki: nagotował na sąd stolicę swą.
I on będzie sądził okrąg ziemie w prawości, osądzi narody w sprawiedliwości.
I stał się Pan ucieczką ubogiemu: pomocnikiem w potrzebach, w ucisku.
I niech ufają w tobie, którzy znają imię twoje; albowiem nie opuściłeś szukających cię, Panie.
Śpiewajcie Panu, który mieszka na Syonie: opowiadajcie między narody sprawy jego.
Albowiem mszczący się krwie ich wspominał: nie zapomniał ubogich wołania.
Zmiłuj się nademną, Panie! wejrzyj na uniżenie moje od nieprzyjaciół moich, który mię podwyższasz od bram śmierci.
Abych opowiadał wszystkie chwały twoje w bramach córki Syońskiéj: będę się weselił w zbawieniu twojem.
Powięźli poganie w zatraceniu, które przyprawili: w sidle tem, które byli skrycie zastawili, uwięzła noga ich.
Poznany będzie Pan, sądy czyniący: w uczynkach rąk swoich poimany jest grzesznik.
Niech się grzesznicy obrócą do piekła: wszyscy narodowie, którzy zapominają Boga.
Bo nie do końca będzie zapomnion ubogi: cierpliwość ubogich nie zginie do końca.
Powstań, Panie, niech się nie zmacnia człowiek: niech będą sądzeni narodowie przed oblicznością twoją.
Postaw, Panie, zakonodawcę nad nimi, aby wiedzieli narodowie, iż ludźmi są.

No comments:

Post a Comment