Czemu sie wzburzyli poganie

Psalm II.
Przekład Ks. Jakóba Wujka
Prorok o tych mówi, którzy załogi czynili przeciwko królestwu Chrystusowemu, i o jego wywyższeniu.

Czemu się wzburzyli poganie, a ludzie rozmyślali próżne rzeczy?
Stanęli wespół królowie ziemscy, a książęta zeszli się w gromadę przeciw Panu, i przeciw Chrystusowi jego.
Potargajmy związki ich: i zrzućmy z siebie jarzmo ich.
Który mieszka w niebiesiech, naśmieje się z nich: a Pan szydzić z nich będzie.
Tedy będzie mówił do nich w gniewie swoim i w zapalczywości swéj potrwoży je.
A jam jest postanowion królem od niego nad Syonem, górą świętą jego, opowiadając przykazanie jego.
Pan rzekł do mnie: Tyś jest synem moim, Jam ciebie dziś zrodził.
Żądaj odemnie, i dam ci pogany dziedzictwo twoje, a osiadłość twą kraje ziemie.
Będziesz je rządził laską żelazną: a jako naczynie garncarskie pokruszysz je.
A teraz królowie rozumiejcie: ćwiczcie się, którzy sądzicie ziemię.
Służcie Panu w bojaźni: a radujcie się mu ze drżeniem.
Chwyćcie się nauki, by się kiedy nie rozgniewał Pan: i nie poginęliście z drogi sprawiedliwéj: gdyby się w krótce zapalił gniew jego. Błogosławieni wszyscy, którzy w nim ufają.

No comments:

Post a Comment