Błogosławiony mąż, który nie chodził w radzie niezbożnych

Psalm I. 
Przekład Ks. Jakóba Wujka
Opisuje w pierwszym Psalmie drogę ku wiecznemu błogosławieństwu.

Błogosławiony mąż, który nie chodził w radzie niezbożnych, i na drodze grzesznych nie stał, i na stolicy zaraźliwości nie siedział.
Ale w zakonie Pańskim wola jego, a w zakonie jego będzie rozmyślał we dnie i w nocy. 
I będzie jako drzewo, które wsadzone jest nad ściekaniem wód, które swój owoc da czasu swego: a liście jego nie opadnie: i wszystko, cokolwiek czynić będzie, poszczęści się.
Nie tak niezbożni, nie tak; ale jako proch, który rozmiata wiatr z wierzchu ziemie.
Przetóż nie powstaną niezbożnicy na sądzie: ani grzesznicy w zebraniu sprawiedliwych.
Albowiem zna Pan drogę sprawiedliwych: a droga niezbożnych zginie.

No comments:

Post a Comment