O szczęśliwy mąż

Psalm 1
O szczęśliwy mąż,
który nie chodzi za radą przewrotnych
i nie wszedł na drogę grzeszników
ani na stolicy szyderców nie siedzi,
ale upodobał sobie Prawo Pańskie
i nad Prawem Jego rozmyśla
we dnie i w nocy.I będzie jak drzewo
zasadzone nad wodami,
które wydaje owoc w czasie swoim,
a liść jego nie więdnie.
Wszystko, co czyni, jest udane.

[...]
Przekład Romama Brandstaettera

No comments:

Post a Comment