Psalm Dawida. Pan jest pasterzem moim, na niczym mi nie zbywa

Psalm 23
Przekład Czesława Miłosza
Psalm Dawida. Pan jest pasterzem moim. + Na niczym mi nie zbywa.
Na zielonych pastwiskach położył mnie, + nad spokojne wody mnie prowadzi.
Dzuszę moją posila, + prowadzi mnie po ścieżkach prostych + dla chwały swego imienia.
A choćbym zeszedł w ciemną dolinę śmierci, + niebędę lękać się złego, bo Ty jesteś ze mną. + Twój pasterski i laska: one mnie będą wiodły.
Ty stół biesiadny zastawiasz przede mną na przekór moim wrogom, + głowę moją olejkiem namaszczasz, + a mój kielich przelewa się.
Szczęście i łaska podążają za mną + po wszystkie dnie mego życia. + I zamieszkam w domu Pańskim + na długie czasy.

No comments:

Post a Comment