Psalmy na Niedziele Wielkiego Postu

Niedziele Wielkiego Postu

rok A

rok B

rok C
I
Ps 51 (50)
Ps 25 (24)
Ps 91 (90)
II
Ps 33 (32)
Ps 116B (115)
Ps 27 (26)
III
Ps 95 (94)
Ps 19 (18)
Ps 103 (102)
IV
Ps 23 (22)
Ps 137 (136)
Ps 34 (33)
V
Ps 130 (129)
Ps 51 (50)
Ps 126 (125)
VI
Ps 22 (21)

Niedziele Wielkiego Postu

rok A

rok B

rok C
I
Ps 51 (50), 3-4. 5-6a. 12-13. 14 i 17
Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni.
Ps 25 (24), 4-5. 6-7bc. 8-9
Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność.
Ps 91 (90), 1-2. 10-11. 12-13. 14-15
Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu.
II
Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22
Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana.
Ps 116B (115), 10 i 15. 16-17. 18-19
W krainie życia będę widział Boga.
Ps 27 (26), 1. 7-8a. 8b-9abc. 13-14
Pan moim światłem i zbawieniem moim.
III
Ps 95 (94), 1-2. 6-7ab. 7c-9
Kiedy Bóg mówi, nie gardź Jego słowem.
Ps 19 (18), 8. 9. 10. 11
Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne.
Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 6-7. 8 i 11
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
IV
Laetare
Ps 23 (22), 1-2ab. 2c-3. 4. 5. 6
Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
Ps 137 (136), 1-2. 3. 4-5. 6
Kościele święty, nie zapomnę ciebie.
Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7
Skosztujcie wszyscy, jak dobry jest Pan Bóg.
V
Ps 130 (129), 1-2. 3-4. 5-7a. 7bc-8
Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia.
Ps 51 (50), 3-4. 12-13. 14-15
Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste.
Ps 126 (125), 1-2ab. 2cd i 4. 5-6
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.
VI
Palmowa
Ps 22 (21), 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24
Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

No comments:

Post a Comment