O Panie, Boże nasz, jak wspaniałe imię Twoje po wszystkiej ziemi, któryś wyniósł świetność Twoją nad niebiosa

Psalm 8
Przekład Czesława Miłosza
O Panie, Boże nasz, jak wspaniałe imię Twoje po wszystkiej ziemi, + któryś wyniósł świetność Twoją nad niebiosa.
Przez usta dzieci i niemowląt uguntowałeś chwałe, + wbrew nieprzyjaciołom Twoim, + abyś wroga i mściwego poskromił.
Kiedy patrzę na Twoje niebiosa, dzieło palców Twoich, + na księżyc i gwiazdy, któreś ustanowił:
Cóż jest człowiek, że pamiętasz o nim, + syn człowieczy, że go nawiedzasz?
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od niebieskich mocy, + chwałą i blaskiem ukoronowałeś go.
Postawiłeś go władcą nad dziełami rąk Twoich, + wszystko poddałeś pod stopy jego:
Owce i woły wszelkie, + jak i zwierzęta polne,
Ptactwo niebieskie i ryby morskie, + i cokolwiek chodzi po ścieżkach morza.
O Panie, Boże nasz, + jak wspaniałe imię Twoje po wszystkiej ziemi!

No comments:

Post a Comment