Z głebokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, usłysz głos mój

Psalm 130
Przekład Czesława Miłosza
Z głebokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, usłysz głos mój! 
Niech będą uszy twoje otwarte + na głos błagania mego.
Jeżeli pamięć o występkach zachowasz, Panie, + któż się ostoi?
Ale z Tobą jest przebaczenie, + abyś w bojaźni był czczony.
Nadzieję pokładam w Panu, + nadzieję w Panu pokłada dusza moja, + i czekam na Jego słowo.
Dusza moja czeka na Pana + bardziej niż nocne straże na przyjście poranka, + niż nocne straże na przyjście poranka.
Oczekuj, Izraelu, Pana, + bo w Panu jest łaska + i wielka moc odkupienia.
On sam odkupi Izraela ze wszystkich win jego.

No comments:

Post a Comment