My ludem Pana i Jego owcami

Ps 100 (99), XI Niedziela Zwykła A
Pan jest Bogiem: On sam nas stworzył,
Jesteśmy Jego własnościąJego ludem, owcami Jego pastwiska.
Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, byś spośród wszystkich narodów, które są na powierzchni ziemi, był ludem będącym Jego szczególną własnością. Pan wybrał was i znalazł upodobanie w was nie dlatego, że liczebnie przewyższacie wszystkie narody, gdyż ze wszystkich narodów jesteście najmniejszym, lecz ponieważ Pan was umiłował i chce dochować przysięgi danej waszym przodkom. (Pwt 7, 6-8)

[Mojżesz] modlił się do Pana mówiąc: Panie nasz, Boże, nie zatracaj ludu swego, własności swojej, który uwolniłeś swą wielkością i wyprowadziłeś z Egiptu mocną ręką. … Nie zwracaj uwagi na upór tego ludu, na jego nieprawość i jego grzech… są przecież Twoim ludem, Twoją własnością (Pwt 9, 26-29)
Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; /najemnik ucieka/ dlatego, że … nie zależy mu na owcach. (J 10, 12-13)
[Duch Święty] jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które nas uczyni własnością [Boga], ku chwale Jego majestatu. (Ef 1, 14)
***
Należę jedynie do Niego. 
Nie jak rzecz, gwiazdy czy globy -
jak wolna osoba 
do Boskiej Osoby 
z miłości 
w miłości 
przez miłość
(SM. Imelda Kosmala cssf)
____________
Ciekawy artykuł: 
Nie boję się, należę do Jezusa - source

No comments:

Post a Comment