Będęć wyznawał, Panie, wszystkiem sercem mojem

Psalm CX. U Żydów 111.
Przekład Ks. Jakóba Wujka
Wylicza dobrodziejstwa Boże czynione ludu Izraelskiemu, za które Panu dziękuje, mówiąc.

Alleluja.
Będęć wyznawał, Panie, wszystkiem sercem mojem, w radzie sprawiedliwych i w zgromadzeniu.
Wielkie sprawy Pańskie, doświadczone we wszystkiem upodobaniu jego.
Wyznanie i wielmożność dzieło jego: a sprawiedliwość jego trwa na wieki wieków.
Uczynił pamiątkę dziwów swoich miłosierny a litościwy Pan.
Dał pokarm tym, którzy się go boją: pamiętać będzie wiecznie na Testament swój.
Moc uczynków swoich oznajmi ludowi swemu, aby im dał dziedzictwo poganów.
Uczynki rąk jego prawda i sąd: pewne są wszystkie przykazania jego:
Utwierdzone na wieki wieczne, uczynione w prawdzie i w prawości.
Posłał odkupienie ludowi swemu: postanowił na wieki Testament swój: święte i straszne imię jego.
Początek mądrości bojaźń Pańska: wyrozumienie dobre wszystkim, którzy je czynią: chwała jego trwa na wieki wieków.

No comments:

Post a Comment