Błogosławiony mąż, który się boi Pana: w przykazaniu jego będzie się kochał wielce

Psalm CXI. U Żydów 112.
Przekład Ks. Jakóba Wujka
Napominanie jest w tym Psalmie, abychmy byli woléj i rozkazania Pańskiego pilni, ażebyśmy téż skutkami miłosiernemi to okazowali bliźnym naszym.

Alleluja, nawrócenie Aggeusza i Zacharyasza.
Błogosławiony mąż, który się boi Pana: w przykazaniu jego będzie się kochał wielce.
Możne na ziemi będzie nasienie jego: naród prawych będzie błogosławiony.
Sława i bogactwa w domu jego: a sprawiedliwość jego trwa na wieki wieków.
Weszła w ciemnościach światłość prawym: miłościwy, miłosierny i sprawiedliwy.
Rozkoszny człowiek, który się zlituje i pożycza: będzie miarkował mowy swe z rozsądkiem.
Bo na wieki nie będzie poruszon: w wiecznéj pamiątce będzie sprawiedliwy.
Nie będzie się bał posłuchu złego: gotowe serce jego nadzieję mieć w Panu.
Umocnione jest serce jego: nie poruszy się, aż wzgardzi nieprzyjacioły swymi.
Rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki wieków: róg jego wywyższy się w chwale.
Grzesznik ujrzy i będzie się gniewał: będzie zgrzytał zęboma swemi, a będzie schnął: żądza niezbożnych zaginie.

No comments:

Post a Comment