Chwalcie dzieci Pana: chwalcie imię Pańskie

Psalm CXII. U Żydów 113.
Przekład Ks. Jakóba Wujka
Pobudza nas ku chwaleniu Boga za to, że nas z poniżonych wywyższyć raczył.

Alleluja.
Chwalcie dzieci Pana: chwalcie imię Pańskie.
Niechaj będzie imię Pańskie błogosławione odtąd i aż na wieki.
Od wschodu słońca aż do zachodu, chwalebne imię Pańskie. 
Wysoki nad wszystkie narody Pan: a nad niebiosa chwała jego.
Któż jako Pan, Bóg nasz, który mieszka na wysokości?
A na niskie rzeczy patrzy na niebie i na ziemi.
Podnoszący z ziemie nędznego: a z gnoju wywyższając ubogiego:
Aby go posadził z książęty, z książęty ludu swego.
Który czyni, iż niepłodna mieszka w domu, matka synów wesoła.

No comments:

Post a Comment