Gdy wychodził lud Izraelski z Egiptu, dom Jakóbów z ludu pogańsiego

Psalm CXIII. U Żydów 114.
Przekład Ks. Jakóba Wujka
Za to, że Żydy Pan raczył z jęctwa Egipskiego, nas zaś z piekielnego wyrwać a wywieść, upomina Prorok, abyśmy chwałę a cześć Panu czynili.

Alleluja.
Gdy wychodził lud Izraelski z Egiptu, dom Jakóbów z ludu pogańsiego:
Stał się lud Judzki poświęcenie jego, Izrael moc jego.
Morze ujrzało i uciekło: Jordan wrócił się nazad.
Góry stały jako barani: a pagórki jako jagnięta.
Cóż ci się stało, morze, żeś uciekło? I tobie, Jordanie, żeś się nazad wrócił?
Góry, wyskoczyłyście jako barani? a pagórki jako jagnięta?
Od oblicza Pańskiego zadrżała ziemia, od oblicza Boga Jakóbowego.
Który obrócił opokę w wodne jeziora, a skałę w źródła wodne.

No comments:

Post a Comment