Nie nam, Panie, nie nam; ale imieniowi twemu daj chwałę

Psalm 115 według Żydów.
Przekład Ks. Jakóba Wujka

Nie nam, Panie, nie nam; ale imieniowi twemu daj chwałę, dla miłosierdzia twego i dla prawdy twojéj:
Aby snadź nie rzekli poganie: Gdzież jest Bóg ich?
Ano Bóg nasz na niebie: wszystko, cokolwiek chciał, uczynił.
Bałwany pogańskie śrebro i złoto, robota rąk człowieczych.
Usta mają, a nie mówią: oczy mają, a nie ujrzą.
Uszy mają, a nie usłyszą: nozdrze mają, a nie powoniają.
Ręce mają, a nie będą macać: nogi mają, a nie będą chodzić: ani wołać będą gardłem swojem.
Niech im podobni będą, którzy je czynią, i wszyscy, którzy w nich ufają.
Dom Izraelski nadzieję miał w Panu: pomocnikiem ich i obrońcą ich jest.
Dom Aaronów nadzieję miał w Panu: pomocnikiem ich i obrońcą ich jest.
Którzy się boją Pana, nadzieję mieli w Panu: pomocnikiem ich i obrońcą ich jest.
Pan pamiętał na nas, i błogosławił nam: błogosławił domowi Izraelskiemu: błogosławił domowi Aaronowemu.
Błogosławił wszystkim, którzy się boją Pana, małym z większymi.
Niech przyczyni Pan na was: na was i na syny wasze.
Błogosławieni wy od Pana, który stworzył niebo i ziemię.
Niebo nad niebiosy Panu: a ziemię dał synom człowieczym.
Nie umarli będą cię chwalić, Panie: ani wszyscy, którzy zstępują do piekła.
Ale my, którzyśmy żywi, błogosławiemy Panu, od tego czasu aż na wieki.

No comments:

Post a Comment