Oto jako dobra, a jako wdzięczna rzecz, mieszkać braciéj spółem.

Psalm CXXXII. U Żydów 133.
Przekład Ks. Jakóba Wujka
Zaleca nam zgodę a miłość braterską w kościele świętym.

Oto jako dobra, a jako wdzięczna rzecz, mieszkać braciéj spółem.
Jako olejek na głowie, który spływa na brodę, brodę Aaronową: który spływa na kraje odzienia jego.
Jako rosa Hermon, która zstępuje na górę Syon. Albowiem tam przykazał Pan błogosławieństwo i żywot aż na wieki.

No comments:

Post a Comment