Otóż teraz błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy

Psalm CXXXIII. U Żydów 134.
Przekład Ks. Jakóba Wujka
Przywodzi Prorok ku chwale Bożéj.

Otóż teraz błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy, którzy stoicie w domu Pańskim, w sieniach domu Boga naszego.
W nocy podnoście ręce wasze ku świątnicy, a błogosławcie Pana.
Niechaj cię błogosławi Pan z Syonu, który stworzył niebo i ziemię.

No comments:

Post a Comment