Jakże mię cieszy ta wieść pożądana, że już idziemy do świątyni Pana!

Psalm 122
Jakże mię cieszy ta wieść pożądana, + Że już idziemy do świątyni Pana!
Jerozolimo! w twoim świętym progu + Uderzym czołem, oddamy cześć Bogu.
Jerozolimo! ty święta i wieczna + Stolico Boża i Arko społeczna.
Ty tam zgromadzisz wszystkie pokolenia + Na świadków chwały Pańskiego Imienia.
Tam tron Dawida, tam się sąd odbywa, + Zkąd sprawiedliwość narodowi spływa.
Jerozolimo! którzy cię kochają, + Niech pokój, szczęście razem z tobą mają.
Niechaj twe mury będą utwierdzone, + I obfitością wszelką napełnione.
Dla braci naszych, dla ludu wszystkiego, + Życzę ci szczęścia i dobra trwałego.
Pańska świątynia niech nas błogosławi, + Jerozolimo! dla niej nas Bóg zbawi.
ks. Głodkiewicz, Śpiewnik Liturgiczny, 1867 r. (tutaj: Ps 121)

No comments:

Post a Comment