Ucieszyła mię wieść pożądana: póydziem do domu naszego Pana

Psalm 122
przekład Franciszka Karpińskiego (Ps CXXI)

Ten Psalm może jest złożony od Dawida, albo kiedy murował miasto Jeruzalem, albo kiedy to tego miasta arka była przeniesiona. Bywał śpiewany zawsze, kiedy uroczyście Żydzi w dni święte wchodzili do Jerozolimy. Psalmista, Lewitowie i lud, winszują sobie, że wchodzą do kościoła, chwalą miasto Jeruzalem, i życzą mu wszystkiego.

Ucieszyła mię wieść pożądana: + Póydziem do domu naszego Pana;
Jerozolimo, w twym świętym progu + Damy cześć Bogu!
Jerozolima, dom nasz, dom Boży; + Budowa jego codzień się mnoży:
Kędy ma słynąć słodka swoboda, + I braci zgoda.
Tam pokolenia przyydą gromadnie, + Przed Panem każdy w pokorze padnie;
Iszcząc swe śluby, i śluby owe + Izraelowe.
Tam w świętey sieni codziennie siędą + Pocześni starce, sądzić lud będą!
Tam się Dawida domem zaszczyca, + Trwała stolica.
Proścież o pokóy Jerozolimy, + I o obfitość Boga prosimy;
Moc Pańska pokóy stanowić będzie, + Dostatek wszędzie.
Dla barci naszych, i dla bliźniego, + Prośmy o pokóy; a dla świętego
Domu Pańskiego w każdey godzinie + Niech dobro płynie.

No comments:

Post a Comment