I ziemia, i cokolwiek na niej się najduje...

Ps 24, Jan Kochanowski
Ps 24, Biblia Tysiąclecia
I ziemia, i cokolwiek na niej się najduje,
I co pod niebem mieszka, i co się buduje,
Wszytko Panu należy; On rękami swemi
Grunt na morzu założył niewzruszonej ziemi.
(1) Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy. (2) Albowiem On go na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami.
Kto dostąpi Twej góry, o wszechmocny Panie,
Albo na miejscu Tobie poświęconym stanie?
Ten, kto rękę niewinną i serce zachował,
Ten, kto kłamstwa i krzywych przysiąg się warował.
(3) Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w Jego świętym miejscu? (4) Człowiek o rękach nieskalanych i o czystym sercu, który nie skłonił swej duszy ku marnościom i nie przysięgał fałszywie.Taki błogosławieństwo od Pana odnosi
I ma łaskawe ucho, o cokolwiek prosi.
Tymi stopniami Góry świętej dostąpiemy
I twarz Pańską (da Pan Bóg!) na oko ujźrzemy.
(5) Taki otrzyma błogosławieństwo od Pana i zapłatę od Boga, Zbawiciela swego. (6) Takie jest pokolenie tych, co Go szukają, co szukają oblicza Boga Jakubowego.
Otwórzcie się, wysokie, niedobyte brony,
Król wieczny się przybliża, król niewysłowiony.
Który niewysłowiony, który to król wieczny,
Pan mocny i szerokiej władze, Pan waleczny.
(7) Bramy, podnieście swe szczyty i unieście się, prastare podwoje, aby mógł wkroczyć Król chwały. (8) Któż jest tym Królem chwały? Pan, dzielny i potężny, Pan, potężny w boju.
Otwórzcie się, wysokie, niedobyte brony,
Król wieczny się przybliża, król niewysłowiony.
Który niewysłowiony, który to król wieczny,
Król wieczny, Pan zastępów i Sprawca waleczny.
(9) Bramy, podnieście swe szczyty i unieście się, prastare podwoje, aby mógł wkroczyć Król chwały! (10) Któż jest tym Królem chwały? To Pan Zastępów: On sam Królem chwały.

No comments:

Post a Comment