Z głębi do Ciebie wołałem Panie, Ty racz wysłuchać moje wołanie.

Ps 130, ks. F. X. Głodkiewicz
Z głębi do Ciebie wołałem Panie, + Ty racz wysłuchać moje wołanie.
Uszu swych nakłoń na moje modły, + Bo mi już srogie bole dobodły.
Jeśli pamiętać chcesz nasze złości, + Panie, któż ujdzie Twojej srogości?
U Ciebie jednak jest ubłaganie; + Przeto w zakonie szukam Cię, Panie.
Na słowie Pańskiem wszystko buduję, + I Pana mego wciąż wyczekuję.
Od rannej straży do późnej nocy, + Izrael Pańskiej czeka pomocy.
Pan miłosierdziem hojnie szafuje, + I łaską swoją nas odkupuje.
I On wybawi sam Izraela + Od nieprawości nieprzyjaciela.

Śpiewnik Liturgiczny, 1867 r.  (Ps ma numer 129 w śpiewniku)

No comments:

Post a Comment