Z głębi do ciebie wołałem, Panie! Panie! wysłuchay me modły

Ps 130 w przekładzie F. Karpińskiego
Ten Psalm jest jeden z siedmiu pokutnych. Napisany od niepewnego autora, może od któregoś od będących w niewoli Babilonskiey, wzdychającego do wolności. Kościól Łaciński śpiewa go za umarłych.
Z głębi do ciebie wołałem, Panie! + Panie! wysłuchay me modły,
Uszu twych na me nakłoń wołanie. + Srogie mi troski dobodły.
Jeżeli zważać nasze masz złości, + Panie! któż tobie wytrzyma?
Aleś ty łaskaw! Pańskiey litości + Chciwemi czekam oczyma.
Według słów Pańskich czekam pomocy + Ufając w łasce niezmierney,
Od rannéy straży do późney nocy, + Niech ufa w Bogu lud wierny.
Bo zlitowanie nie jest mu nowe, + Hoyny jest okup u niego;
On dobry! Dzieci Izraelowe + Wybawi z grzechu wszelkiego.

W tym łumaczeniu ma numer CXXIX

No comments:

Post a Comment