Kiedy Bóg mówi, nie gardź Jego słowem

Ps 95(94) III Niedziela Wielkiego Postu
Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: „Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, jak na pustyni w dniu Massa, gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła”.
Cóż to za wydarzenie Massa i Meriba? Przeczytajmy:
Całe zgromadzenie Izraelitów wyruszyło na rozkaz Pana... Potem rozbili obóz w Refidim, gdzie lud nie miał wody do picia. … Lud pragnął tam wody i dlatego … mówił: Czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas wydać na śmierć z pragnienia? Bóg rzekł do Mojżesza: Weź w rękę laskę, którą uderzyłeś Nil, i idź. Oto uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda, i lud zaspokoi swe pragnienie.
Mojżesz nazwał to miejsce Massa i Meriba, ponieważ tutaj kłócili się Izraelici i wystawiali Pana na próbę, mówiąc: Czy też Pan jest rzeczywiście wśród nas, czy nie? (Wj 17, 1 - 7)
Wydarzenie to pokazuje bardzo wyraźnie, że można być świadkiem wielkich dzieł, jakie czyni Pan, i cały czas wątpić w Jego moc. Można być świadkiem wielkich dzieł, jakie czyni Pan DLA NAS, i cały czas wątpić w Jego MIŁOŚĆ. Izraelici widzieli znaki i cuda, które Bóg zdziałał podczas wyjścia z Egiptu. Widzieli, ale to nie zmieniło ich serca. 
Ileż oskarżenia jest w pytaniu: Czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas wydać na śmierć z pragnienia? To pytanie człowieka, który obawia się, że został oszukany, zawiedziony... To skarga:  Jakiż okrutny i podstępny jesteś! To zwątpienie: Czy Pan jest rzeczywiście wśród nas, czy nie? To ujawnienie obrazu Boga, jaki ludzie noszą w swoim sercu - Boga, który nie jest Bogiem miłości. 
Kiedy Mojżesz wydobywa wodę ze skały, pokazuje prawdę: Bóg jest ze swoim Ludem. Nie zawodzi, nie oszukał ludzi, okazał się wierny. To serce człowieka, zranione grzechem pierworodnym, ciągle wątpi w Jego miłość i wierność, zadając pytanie: Czy Pan jest rzeczywiście wśród nas, czy nie? Czy kocha naprawdę - czy nie zwiedzie, nie oszuka? Czy to, co mnie dziś spotka, jest z Jego woli? Czy będzie ze mną, czy mnie nie zostawi? Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: "Niech nie twardnieją wasze serca". 
Oby każdy dzień, który zaczynamy w imię Pańskie, był doświadczeniem Jego obecności, by nasze czyny były kierowane Jego słowem. Byśmy patrząc na Jego działanie widzieli Jego wielką miłość do nas.

No comments:

Post a Comment