Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

Ps 23 (22) IV Niedziela W. Postu A
Pan jest moim pasterzem... Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoją chwałę.

Wielu spośród powołanych przez Boga było pasterzami. Pasterzem był sprawiedliwy Abel, Abraham, Izaak i Jakub; później prorok Amos. Pasterzem był też Dawid, którego wspomina liturgia słowa IV Niedzieli W. Postu (A). 
Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz Samuel oświadczył Jessemu: Nie ich wybrał Pan. ... Czy to już wszyscy młodzieńcy? Odrzekł [Jesse]: Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce. Samuel powiedział do Jessego: Poślij po niego... (1 Sm 16, 1nn)
Wydarzenie to jest piękną illustracją do słów dzisiejszego Psalmu. Dawid nie czynił żadnych starań, by być zauważonym przez Proroka. Nie porzucił swojego zajęcia... Nie wykonał nic by na okolicznośc wizyty Samuela sztucznie poprawić swój wizerunek. 
Nie zważaj na jego wygląd ... nie tak bowiem widzi czlowiek, jak widzi Bóg. Bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce. (1 Sm 16, 1nn)
***
Zaproszenie do modlitwy:
Pomyśl o swoich codziennych zajęciach. Oddaj Panu to, co robisz i to, jakim jesteś. 
To, co robię, jest "właściwym miejscem". 
Bóg poprowadzi mnie tam, gdzie jestem potrzebny. 
Będą sobą. 
Bóg wykorzysta to, jaki jestem.

No comments:

Post a Comment