Uzdrów mnie, Panie, bo bardzo zgrzeszyłem

Ps 41,2–3,4–5.13–14 - VII niedziela zwykła, 19 II 2012
Mówię: „O Panie, zmiłuj się nade mną, uzdrów mnie, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie!”.

A Ty mnie podtrzymasz dzięki swej prawości i na wieki umieścisz przed Twoim obliczem.
Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, aż po wszystkie wieki.

Nie mów: Zgrzeszyłem i cóż mi się stało? Albowiem Pan jest cierpliwy. Nie bądź tak pewny darowania ci win, byś miał dodawać grzech do grzechu. Nie mów: Jego miłosierdzie zgładzi mnóstwo moich grzechów. U Niego jest miłosierdzie, ale i zapalczywość, a na grzeszników spadnie Jego gniew karzący. Nie zwlekaj z nawróceniem do Pana ani nie odkładaj tego z dnia na dzień. (Syr 5, 4 – 7)
Raczej powiedz: "Uzdrów mnie, Panie, bo bardzo zgrzeszyłem"Nie mów: "Pan sprawił, że zgrzeszyłem" - czego On nienawidzi, tego On nie będzie czynił. Nie mów: "On mnie w błąd wprowadził" - albowiem On nie potrzebuje grzesznika. Pan ... stworzył człowieka i zostawił go własnej mocy rozstrzygania. Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania: a dochować wierności jest Jego upodobaniem. Położył przed tobą ogień i wodę, co zechcesz, po to wyciągniesz rękę. Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się podoba, to będzie ci dane. Ponieważ wielka jest mądrość Pana, potężny jest władzą i widzi wszystko. Oczy Jego patrzą na bojących się Go – On sam poznaje każdy czyn człowieka. Nikomu On nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć. (Syr 15, 11 – 20)
Raczej powiedz: "Uzdrów mnie, Panie, bo bardzo zgrzeszyłem"


Ręka Pana nie jest tak krótka, żeby nie mogła ocalić, ani słuch Jego tak przytępiony, by nie mógł usłyszeć. Lecz wasze winy wykopały przepaść między wami a waszym Bogiem; wasze grzechy zasłoniły Mu oblicze przed wami tak, iż was nie słucha. (Iz 59, 1 – 2)
W mojej samotności, bezradności, nędzy wołam: "Uzdrów mnie, Panie, bo bardzo zgrzeszyłem"


Nieprawość pokolenia Izraela i Judy jest wielka, niezmierna; kraj jest pełen krwi, a miasto pełne przewrotności. Mówią bowiem: Pan opuścił ten kraj, Pan nie widzi. … Odpowiedzialność za ich postępowanie składam na ich głowy. (Ez 9, 9 – 10)
W mojej samotności, bezradności, nędzy wołam: "Uzdrów mnie, Panie, bo bardzo zgrzeszyłem"

No comments:

Post a Comment