Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne

Ps 19 (18) - III Niedziela Wielkiego Postu, B
Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce, jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

Psalm ten jest odpowiedzią na I czytanie z Księgi Wyjścia, o nadaniu Prawa Przymierza - Dekalogu. Psalmista wychwala mądrość Prawa, jego doskonałość, słuszność, bezcenność, słodycz.
Dekalog - 10 Słów Boga. 10 Słów dających życie.
Niektórzy widzą w nich tylko i wyłącznie 10 zakazów i nakazów; podejmuje się publiczne dyskusje, w których człowiek decyduje, człowiek sądzi, co dobre, a co nie - nie odnosząc się do Prawa Bożego, a nawet do prawa naturalnego. 
Jakże inaczej je przyjmujemy, jesli przyjmienmy je jako wskazania na drogę życia dane nam prze troskliwego Ojca, któremu zalezy nie tylko na bezpieczeństwie swoich dzieci, ale na ich wzroście, dojrzałości, samodzielności!

Módlmy się z Psalmistą wychwalając mądrość Ojca: 
Prawo, które mi dałeś, Twoje Słowo, które mnie prowadzi, jest moim skarbem drogocennym, którego strzegę; jest mi słodyczą i radością, jest moim oparciem i szkołą mądrości, Twemu Prawu mogę zaufać!

No comments:

Post a Comment